Μαθαίνοντας με φίλους!

Η Ακαδημία AFI είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που διδάσκει στους ενδιαφερόμενους τη γερμανική γλώσσα και υποστηρίζει την είσοδο στη γερμανική αγορά εργασίας με τα κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης.

Σε όλα τα μαθήματά μας, δίνουμε μεγάλη σημαςία στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας σεβασμού και υποστηρικτικής μάθησης. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μια κοινή οικογένεια μάθησης: τους συμμετέχοντες και τους καθηγητές μας. Εξ ου και η αρχή μας: Μάθετε με φίλους!

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη διαφανή επικοινωνία, τις μικρές αποστάσεις και την προσωπική προσέγγιση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Ενσωμάτωση:

Ως ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων, η Ακαδημία AFI δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη. Ηδη πανω από 20.000 επιτυχημένοι απόφοιτοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα ένταξης του ιδρύματός μας. Αυτά τα γερμανικά μαθήματα, που χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων, απευθύνονται σε ενήλικες και σας προετοιμάζουν για το γερμανικό τεστ για μετανάστες.

Γλώσσα:

Είτε πρόκειται για εκμάθηση ξένων γλωσσών, για ένα γλωσσικό ταξίδι, είτε για εμβάθυνση των γερμανικών σας δεξιοτήτων – στην Ακαδημία AFI σας προσφέρουμε πολλά μαθήματα και δυνατότητες για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου.

Δουλειά:

Από το 1988, στόχος μας είναι να προσδέσουμε σταθερά τους ανθρώπους στη γερμανική αγορά εργασίας. Η Ακαδημία AFI σας προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που σας επιτρέπουν να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα ή να μεταβείτε σε άλλο. Αυτή η επαγγελματική κατάρτιση και επανεκπαίδευση χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ζητήστε ένα μάθημα τώρα